Finisaż wystawy pt. „Era Człowieka”

Serdecznie zapraszam na finisaż wystawy pt. „Era człowieka” grupy FOTOGRAFY. Wystawa dotyka wątków związanych z antropocenem oraz bioróżnorodnością. Ekspozycja powstała we współpracy z Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Kuratorzy wystawy: Karol Małota i Krzysztof Szlapa. Wystawa pod patronatem ZPAF_okręg śląski.
Główna część wystawy jest prezentowana w Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka – Ciniba. Prezentacja jest rozszerzona o trzy suplementy: w Sosnowcu w Instytucie Nauk o Ziemi oraz w Katowicach w Instytucie Biologii Biotechnologii i Ochrony Środowiska na ul. Jagielońskiej i Bankowej.
O działalności grupy można poczytać na stronie:
 
 
Fotografie z cyklu: Antropopresja

Człowiek jest częścią natury, stanowi z nią integralną jedność. Potrzebuje naturę do życia w równowadze psychicznej i fizycznej, ale czy traktuje ją na równi ze sobą? Człowiek żył w harmonii z przyrodą, żył i pozwalał żyć innym gatunkom. Czy teraźniejsze konsumpcyjne życie człowieka polegające na ciągłym używaniu zasobów przyrody i dążeniu do zaspokojenia bieżących potrzeb ludzkich na tak wysokim poziomie jest konieczne?

Czy człowiek wchodząc na wieżę widokową wybudowaną w górach zastanawia się jak duża ingerencja w środowisko została poczyniona i po co? Może okaże się, że nie jest nam potrzebna…

Izabela Gryczyńska

RELACJA FOTOGRAFICZNA